Добре дошли в първи клас!

Мечтая да съм първокласник

е нашият специален подарък за бъдещите първокласници!

В дигиталната книжка ще откриете специално обръщение, творби на ученици и местата за игра на първокласниците.

Разгледайте я, като кликнете върху нея.

Училищен план-прием за учебната 2023/2024г.

 

Утвърден със заповед  № РД-10-479/16.03.2023 г. на директора след съгласуване на Обществения съвет, взето с Протокол № 4 /12.01.2023г. и решение на ПС с Протокол №1 /20.01.2023 г.

I клас – 1 паралелка по 25 ученици

Паралелка с разширено изучаване на музика

Целодневна организация на учебния ден:

І клас – 1 група х 25 ученици

Електронен прием

на учениците в първи клас

Приемът на учениците в първи клас за учебната 2023/2024 година ще е по електронен път, съгласно приетата и обновената наредба за прием на Общински съвет – Пловдив:

Приложение 1

Приложението се попълва в платформата за прием на ученици в I клас.

Приложение 2

Приложението се попълва в платформата за прием на ученици в I клас.

Приложение 3

Приложението се попълва в училището, където е класирано детето.

Териториалното разпределение

Най-важният критерий за прием

наличието на по-голям брат или сестра до 12 години в същото учебно заведение.

Други предимства

  • Макар и в по-малка степен, има и за децата, живеещи в районите, граничещи с района на желаното училище.
  • По-ранното подаване на заявления за кандидатстване няма да е от значение. Само спазването на крайния срок ще е важно.
  • Много важно изискване към всички родители е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартия).

За повече информация или допълнителна помощ относно приема, можете да посетите нашата страница за контакт с нас