Поздравителни адреси

85 ГОДИНИ СУ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ ПЛОВДИВ

Поздравителен адрес от Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.

Поздравителен адрес от Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.

Поздравителен адрес от Иванка Киркова, началник на РУО Пловдив

Поздравителен адрес от д-р Катерина Василева, председател на СРСНПБ

Поздравителен адрес от д-р Катерина Василева, председател на СРСНПБ

Поздравителен адрес от Величка Николова – Председател на СУПРИМ

Поздравителен адрес от Юлияна Герасимова, председател АУПРИХ

Поздравителен адрес от Проф. д-р Тони Шекерджиева – Новак, Ректор на АМТИИ Проф. Асен Диамандиев – гр. Пловдив

Поздравителен адрес от студенти и преподаватели от ПУ Паисий Хилендарски – гр. Пловдив

Поздравителен адрес от Венцислава Еленска от ЦПЛР – ФТА “Иглика”

Поздравителен адрес от Комитет “Родолюбие”

Поздравителен адрес от Валентина Стоенчева – Директор на СУ “Свети Патриарх Евтимий” – гр. Пловдив

Поздравителен адрес от инж. Людмила Ганчева – Директор на ПГ по хранителни технологии и техника – Пловдив

Поздравителен адрес от Камелия Дилова на 144 СУ “Народни будители” – иновативно училище

Поздравителен адрес от Кина Котларска – Директор на СУ “Емилиян Станев”, гр. Велико Търново

Поздравителен адрес от ОУ “Екзарх Антим I” – гр. Пловдив

Поздравителен адрес от СУ “Св .Климент Охридски”, гр. Добрич

Поздравителен адрес от Елена Кисьова – Директор на СУ “Черноризец Храбър”, гр. Пловдив