Добре дошли в пети клас!

Училищният план прием за учебната 2024/2025

е за 2 иновативни паралелки от 26 ученици.

Учебният процес се осъществява в целодневна организация в основната сграда на училището.

От ключово значение за бъдещите петокласници е иновацията, която ще допринесе за приложимост и високо ниво на знанията им и развиване на умения на 21 век.

Предвидената иновация включва задълбочено изучаване на учебните предмети с цел приложимост; високи технически умения и създаване на вирдуална и добавена реалност; развиване на умения на 21 век; удължена учебна година с двуседмичен лагер, в които учениците ще създават дигитални продукти, демонстрирайки умения на 21 век и придобити на високо ниво знания.

Училищен план-прием за учебната 2023/2024г.

Утвърден със заповед  № РД-10-479/16.03.2023 г. на директора след съгласуване на Обществения съвет, взето с Протокол № 4 /12.01.2023г. и решение на ПС с Протокол №1 /20.01.2023 г.

V клас

  • 2 иновативни паралелки с 26 ученици

Целодневна организация на учебния ден

  • V клас – 2 групи х 26 ученици

Приемът се осъществява с

проверка на способностите по музика

График на дейностите за 2023/2024 календарна година

Проверка  на музикалните способности:

– на 10.04. 2023г. от 11.00 ч. за външни ученици

– на 1.06. – 15.06. 2023г. от 13.00 ч. за външни ученици

– на 26.04.2023 г. от 12.30 ч за 4а клас – ученици на СУ “Любен Каравелов” Пловдив

– след 15.06.2023 г. при наличие на свободни места до попълването им.

За повече информация и записване в графика: 0878207973 – зам. директор учебна дейност – Джулия Ботева

Класиране

– 16.06.2023 г. 

Записване

– 16 и 17.06.2023 г. в сградата на училището на ул. “Бранислав Велешки” №2 от 09:00 до 16:30 часа

 

За повече информация или допълнителна помощ относно приема, можете да посетите нашата страница за контакт с нас